Mandalalunden

Mandalalunden ligger vackert belägen i en skogsdunge omgiven av skog och ängsmark som tillhör Solbo buddhistiska kurs- och retreatgård utanför Fellingsbro.

Det är den första buddhistiska askgravlunden i Sverige i direkt anslutning till ett buddhistiskt center.

Alla, oavsett livsåskådning, kan få sin aska utströdd på platsen. Framför skogsdungen är en mandalastupa under uppbyggnad.

Vill du bidra till uppbyggnaden av denna, kan du läsa mer på vår förenings hemsida.

Vid stupan hålls ceremonier och minnesstunder i samband med begravningar. 

Du är välkommen att meditera vid mandalastupan för att minnas de avlidna.

Mandalastupan

Mandalastupan är ett ca 4 meter högt buddhistiskt monument som symboliserar alla varelsers och fenomens upplysta natur.

Stupor är ett vanligt inslag i den buddhistiska kulturen. De har en konstnärlig, fulländad form som är en symbol eller manifestation för Buddhas rena sinne, föreningen av allomfattande kärlek och visdom.

Välsignade mandalaplattor, buddhistiska föremål och små minnesföremål (på tibetanska: tsatsa) placeras inne i stupan.  

Dessa ska påminna oss om att vi alla har buddha-naturen inom oss. 

Läs mer om hur mandala-stupabygget fortskrider

Du kan läsa mer om buddhismen här, på vår förenings hemsida.

Vad är en mandala?

En buddhistisk mandala symboliserar det upplysta tillståndets alla inre och yttre aspekter. Det finns olika typer av mandala, men de är alltid utformade efter anvisningar nedtecknade i buddhistiska urkunder.

Vad är en askgravlund?

En askgravlund är en personligare variant av en sk minneslund. När man sprider eller gräver ned aska i en askgravlund kan närstående närvara och även hålla en minnes- eller avskedsstund.  Detta medges inte vid en minneslund, som ska vara fullständigt anonym.

Vid askgravlundar brukar även den avlidnes namn och datum framgå på en skylt eller bricka i närheten.

Vid vår askgravlund strör vi aska (vi gräver ej ned), håller minnes- resp. avskedsceremonier, samt, om man önskar, kan en namnbricka sättas upp inuti Mandalastupan.

Scroll to Top