Mandalalunden

Mandalalunden ligger vackert belägen i en skogsdunge omgiven av skog och ängsmark som tillhör Solbo buddhistiska kurs- och retreatgård utanför Fellingsbro.

Det är den första buddhistiska askgravlunden i Sverige i direkt anslutning till ett buddhistiskt center.

Alla, oavsett livsåskådning, kan få sin aska utströdd på platsen. Framför skogsdungen är en mandalastupa under uppbyggnad.

Vill du bidra till uppbyggnaden av denna, kan du läsa mer på vår förenings hemsida.

Vid stupan hålls ceremonier och minnesstunder i samband med begravningar.

Du är välkommen att meditera vid mandalastupan för att minnas de avlidna.

Mandalastupan

Mandalastupan är ett ca 4 meter högt buddhistiskt monument som symboliserar alla varelsers och fenomens upplysta natur.

Stupor är ett vanligt inslag i den buddhistiska kulturen. De har en konstnärlig, fulländad form som är en symbol eller manifestation för Buddhas rena sinne, föreningen av allomfattande kärlek och visdom.

Välsignade mandalaplattor, buddhistiska föremål och små minnesföremål (på tibetanska: tsatsa) placeras inne i stupan.  

Dessa ska påminna oss om att vi alla har buddha-naturen inom oss. 

Läs mer om hur mandala-stupabygget fortskrider på vår förenings hemsida. 

Du kan läsa mer om buddhismen här.

 

Vad är en askgravlund?

En askgravlund är en plats där man gräver ned eller sprider den avlidnes aska. Askgravlunden är en personligare variant av en minneslund.
Skillnaden mellan de båda är att minneslunden är fullständigt anonym, medan askgravlunden medger att de närstående kan närvara vid askspridningen, och om så önskas hålla en avskeds- eller minnesstund.

Vid Mandalalunden ska vi enbart strö ut aska, ej gräva ner. Om man önskar, kan en namnbricka sättas upp inuti mandalastupan.