Efter en lång tids förberedelser och ansökningar fick vår buddhistiska gemenskap 2019 officiellt tillstånd för en enskild askgravlund på Solbo kurs- och retreatgård Karma Dechen Ösel Ling i Fellingsbro. Vi är därför glada att kunna erbjuda den unika möjligheten i Sverige att på denna buddhistiska helgade plats hålla begravningsceremonier, minnesstunder och strö aska efter avlidna. Mandalalunden ligger vackert beläget i en skogsdunge omgiven av skog och ängsmark som tillhör vår gemenskap. Där byggs under 2020 en mandalastupa som är ca 4 meter hög. Välsignade mandalaplattor, buddhistiska föremål och små minnesföremål (på tibetanska: tsatsas) som påminner om att vi alla har Buddhanaturen inom oss, placeras inne i stupan. Det har under en längre tid framkommit önskemål från både buddhister och andra att begravas på Solbo kurs- och retreatgård. Därför vill vi påpeka att alla, oavsett livsåskådning kan få sin aska utströdd vid Mandalalunden.
Scroll to Top
Scroll to Top